logo

Tuincentrum
Yerseke
Hoveniers

voor uw complete tuin

Privacyverklaring

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Nieuwenhuijse en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tuincentrum Nieuwenhuijse op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Tuincentrum Nieuwenhuijse adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tuincentrum Nieuwenhuijse

Tuincentrum Nieuwenhuijse is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Nieuwenhuijse.

Tuincentrum Nieuwenhuijse is bekend onder KvK nummer 22019203. Tuincentrum Nieuwenhuijse is gevestigd en kantoorhoudend in 4401 ND Yerseke aan de Grintweg 79 in Nederland en is bereikbaar via het e-mailadres info@tuincentrum-nieuwenhuijse.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tuincentrum Nieuwenhuijse kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tuincentrum Nieuwenhuijse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tuincentrum Nieuwenhuijse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tuincentrum Nieuwenhuijse verstrekt. Tuincentrum Nieuwenhuijse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Nieuwenhuijse gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Tuincentrum Nieuwenhuijse kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Nieuwenhuijse kan je persoonsgegevens delen met aan Tuincentrum Nieuwenhuijse gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Tuincentrum Nieuwenhuijse kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Tuincentrum Nieuwenhuijse rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tuincentrum Nieuwenhuijse heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Tuincentrum Nieuwenhuijse zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Tuincentrum Nieuwenhuijse samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Tuincentrum Nieuwenhuijse website:

Functionele cookies

Tuincentrum Nieuwenhuijse plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tuincentrum Nieuwenhuijse maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tuincentrum Nieuwenhuijse heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Tuincentrum Nieuwenhuijse heeft Google geen toestemming gegeven om via Tuincentrum Nieuwenhuijse verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tuincentrum Nieuwenhuijse bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tuincentrum Nieuwenhuijse over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@tuincentrum-nieuwenhuijse.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tuincentrum Nieuwenhuijse, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tuincentrum Nieuwenhuijse zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tuincentrum Nieuwenhuijse of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Nieuwenhuijse neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Tuincentrum Nieuwenhuijse via info@tuincentrum-nieuwenhuijse.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tuincentrum Nieuwenhuijse omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@tuincentrum-nieuwenhuijse.nl.